Uslovi korišćenja usluga System One servisa

Upoznajte se sa uslovima servisiranja proizvoda u garantnom i vangarantnom roku.

Predajom Vašeg uređaja kurirskoj službi potvrđujete da ste kao korisnik naših usluga saglasni sa sljedećim uslovima:

 • Da sva zvanična komunikacija i obavještenja na relaciji korisnik-servis-korisnik budu vršena putem elektronske pošte,
 • Da prilikom slanja uređaja na popravku dostavite svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresa, br. mobilnog telefona, email adresa ili podatke o firmi ukoliko šaljete uređaj kao pravno lice),
 • Da se transport uređaja vrši kurirskom službom pod uslovima koje ista propisuje, kao i da je obavezno navesti vrijednost pošiljke prilikom slanja uređaja na servis,
 • Da za potrebe popravke u garantnom roku obezbjedite i prilikom predaje uređaja dostavite validan dokaz o kupovini (fiskalni račun i ispravno popunjen garantni list),
 • Da prilikom predaje uređaja dostavite sve potrebne i detaljne informacije o vrsti kvara koje će servisu pomoći u dijagnostici,
 • Da servis ne garantuje da usljed vrste kvara ili servisnih aktivnosti neće doći do trajnog gubitka podataka i/ili softvera i da ne snosi odgovornost, ukoliko do toga dođe,
 • Da ste odgovorni za vraćanje svih svojih podataka i instalaciju softvera nakon izvršene popravke, ukoliko je usljed vrste kvara ili servisnih aktivnosti došlo do delimičnog ili potpunog gubitka istih,
 • Da ste u obavezi da pripremite i dostavite instalacione medije operativnog sistema i/ili dodatni pribor ako je isti potreban za dijagnostiku i tok popravki,
 • Da u toku garantnog perioda svi pokvareni i zamjenjeni dijelovi postaju vlasništvo prodavca ili proizvođača kome ih servis odmah i vraća,
 • Da ukoliko nisu zadovoljeni uslovi popravke u garantnom roku, po cjenovniku servisa platite sve prihvaćene, a izvršene usluge i utrošeni materijal ili dijagnostiku kvara u slučaju odustajanja od popravke,
 • Da po cjenovniku servisa platite dijagnostiku kvara uređaja u vangarantnom periodu, a koji se ne može popraviti zbog stepena oštećenja, nedostatka rezervnog dijela i/ili korisnik odustane od popravke,
 • Da ćete izmiriti sve troškove prije preuzimanja uređaja iz servisa, a najkasnije 30 dana nakon što vas servis na predviđen način obavijesti o završetku servisnih aktivnosti,
 • Da u slučaju neizmirenja troškova u roku od 30 dana, servis ima pravo da uređaj uputi na reciklažu. Izuzetak može biti pisano obavještenje korisnika o trenutnoj sprečenosti ne dužoj od 30 dana,
 • Da u slučaju popravke u toku garantnog roka servis može sve relevantne podatke o korisniku prosljediti proizvođaču u svrhu ostvarivanja prava na besplatnu popravku.

Odustajem Prihvatam uslove korišćenja System One servisa

Back to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close